کشاورزی

پیوند زدن درخت ها

پیوند زدن درخت ها از نظر فیزیولوژیکی و بیولوژی

 

پیوند زدن درخت ها

 

پیوند زدن که در حقیقت عبارت از زخم کردن و قطع مقدار زیادی از شاخ و برگ گیاه و بعداً مجبور کردن دو نبات مختلف به زندگانی با یکدیگر است .

 

تغییرات فیزیولوژیکی و بیولوژیکی مخصوصی در گیاه پیوندی جدید به وجود می آورد .

 

جوش خوردن پیوندک و پایه

 

برای اینکه فسمت های مختلف دو گیاه بتواند با یکدیگر زندگانی کرده و تولید نهال جدید کند و بهره کافی دهد باید اتصال این دو قسمت با یکدیگر کامل باشد یعنی باهم جوش خورده یکی شود .

این موضوع ممکن نیست مگر آنکه پایه و پیوندک با یکدیگر نمو نموده و سلولهای محل اتصال با یکدیگر شروع به فعالیت کرده نسج جوانی به وجود آورد .

 

برای حصول این مقصود ; باید دو طبقه مولده پایه و پیوندک با یکدیگر منطبق شده به یکدیگر بچسبند یعنی هیچ قسم مانع از مایع یا جامد و یا بخار بین آنها قرار نگیرد.

 

پیوند زدن درخت ها

 

در نباتات علفی تقریباً تمام سلولهای پایه و پیوندک نمو کرده یک نوع سنجش پارانشیمی تولید می کند که فضای بین پایه و پیوندک را پر می نماید .

در نباتات خشبی این عمل تقریباً فقط بوسیله سلولهای طبقه مولده انجام می گیرد .

 

پس از آنکه فضای بین پایه و پیوند به وسیله این نسج پر شد یک طبقه از سلولهای آن تبدیل به طبقه مولده شده و شبیه پلی رابط بین طبقه مولده پایه و این طبقه در پیوندک می شود

 

که من بعد مانند کامبیوم معمولی درخت در داخل تولید آوندهای چوبی نموده و در خارج تشکیل آوندهای آبکشی می دهدو بدین ترتیب اتصال و یکسره شدن آوندها از پایه به پیوند عملی می شود .

 

پیوند زدن درخت ها

 

در نباتات دو لپه اگر مانع تجانس پایه و پیوندک در بین نباشد جوش خوردن دو قسمت درخت پیوندی حتمی است

ولی در نباتات یک لپه این امر غیر ممکن است و اگر هم پایه با پیوندک جوش بخورد دوام آن حداکثر یک سال خواهد بود .

( بنا بر تجربیات شوبرت در کتاب مولیش) علت عدم موفقیت درپیوند کردن نباتات یک لپه مانند درخت خرما ; فقدان ساختمان ثانوی و عدم وجود طبقه مولده متصل به هم می باشد .

قرابت پیوندک با پایه

 

جوش خوردن پایه و پیوندک تابع دقت در عمل قرار دادن پیوندک روی پایه می باشد .

یعنی دو طبقه مولده باید حتماً با یکدیگر تماس حاصل کنند ولی برای منظور مورد بحث یعنی جوش خوردن دو قسمت با یکدیگر این شرط کافی نیست .

 

زیرا علاوه بر لزوم تطبیق دو طبقه مولده طبیعت دو گیاه مورد عمل نیز باید با یکدیگر وفق دهد و یا به عبارت دیگر تجانس و قرابتی نیز بین انها برقرار باشد .

 

 

تا عمر درخت پیوندی زیاد شده و بهره کافی دهد . در پاره ای از نباتات مشاهده می شود که دو نوع گیاه مختلف مانند درخت گلابی و درخت به کاملاً با یکدیگر جوش خورده تولید درختی پر بهره و نسبتاً قوی می نماید.

 

ادامه مطلب

 

در بعضی از درختان دیگر حتی افراد یک جنس را که ژانر می نامند نمی توان با یکدیگر پیوند نمود مثلاً سیب و گلابی که هر دو از یک جنس ولی جور مختلف می باشند

اغلب با یکدیگر جوش نمی خورند و اگر هم اتفاقاً پایه ; و پیوندک با یکدیگر جوش خورد عمر درخت پیوندی خیلی کوتاه می باشد و از نظر اقتصادی کم بهره خواهد بود.

 

این قرابت و تجانس که امری است طبیعی گاهی به اندازه کار پیوند زدن را مشک می کند که پاره ای از درخت های سیب را نمی توان با یکدیگر پیوند نمود .

 

مثلاً درخت سیبی که دارای چوب نرم است و درخت سیبی که چوب آن سخت می باشد با یکدیگر قابل پیوند نیست .

 

همه چیز درباره پیوند زدن درخت ها

موضوع تجانس بین پایه و پیوند که از مسائل مهم پیوند زدن و یکی از شرایط لازم موفقیت در عمل پیوند می باشد کاملاً تجربی است .

یعنی فقط عمل و ازمایش نشان می دهد که چه نوع گیاهی یانبات دیگر قابل پیوند کردن است .

 

 

چمن و باغ

نحوه انجام : پیوند زدن درخت

آیا درختی دارید که در مکان نامناسبی قرار داشته باشد ؟ نیازی به خرد کردن آن نیست ! با استفاده از ابزارها و تکنیک های مناسب می توانید یک درخت را به منطقه دیگری در حیاط خود پیوند بزنید .

 

روش پیوند زدن درختان

درختان برگریز یا همیشه سبز; سایه دار یا زینتی باشند ; ارزش افزوده و جذابیت هر خاصیت را افزایش می دهد .

اما ; گاهی اوقات ; قرار دادن یک درخت برخی از مشکلات را نشان می دهد . شاید مانع از یک پروژه ساختمانی مانند یک منزل مسکونی یا یک طبقه اضافی شود .

شاید درخت در شرایط نامناسب ; خاک یا آب در مکان فعلی خود دست و پا بزند . یک درخت همچنین ممکن است شروع به رشد بیش از حد نزدیک به خانه یا محوطه سازی اطراف کند و از رشد سالم جلوگیری کند.

وضعیت هر چه باشد ; آن درخت که وضعیت نامناسبی دارد لازم نیست شما را پایین بیاورد یا خرد شود .

تا زمانی که قطر تنه درخت نهال سالم از سه اینچ بزرگتر نباشد ; یک صاحبخانه می تواند این راهنما را برای نحوه پیوند درخت به نقطه دیگری در حیاط دنبال کند.

 

نحوه پیوند

 

اگر می خواهید درختی را در ملک خود پیوند بزنید ; حتماً آن را درست انجام دهید : درختان باید در اواخر پاییز یا اوایل بهار منتقل شوند .

زیرا حالت خاموش درخت باعث رشد سریع ریشه در مکان جدید می شود . در صورت پیوند در پاییز ;کار را زود انجام دهید تا ریشه ها قبل از یخ زدن زمین تثبیت شوند .

حتی در این صورت ; شما باید پروژه خود را خیلی زودتر از آن شروع کنید.

 

ریشه های درخت باید چندین ماه قبل از پیوند هرس شوند تا به درخت در محل جدید خود کمک کند .

برای راهنمایی در مورد نحوه هرس و همچنین نحوه پیوند درخت خود و همچنین اطمینان از زنده ماندن آن در خانه جدید ; به خواندن ادامه دهید .

 

فواید پیوند زدن درخت ها

 

در گیاهانی که نمی توان آنها را با قلمه و یا پا جوش ازدیاد نمود برای حفظ مشخصات خارجی و داخلی یعنی ژنتیکی پایه مادری از پیوند استفاده می نماید به عبارت دیگر پیوند کردن تغییری در خواص ظاهری و یا باطنی پیوندک نمی دهد.

 

درختان کهن که به علتی قسمت هوایی ان از بین رفته و یا فرسوده شده باشد ولی ریشه آن قوی و فعال است می توان ان درخت را به وسیله پیوند جوان کرد و این عمل را نسبت به نوع درخت تا حداکثر ۵ مرتبه تکرار نمود

 

ورمی کمپوست چیست وچه مزایا وکاربردی دارد

فواید پیوند

اغلب اتفاق می افتد که در زمستان جانوران جونده مانند خرگوش به باغ آمده پوست درختان را می جوند و از این را ه اغلب باعث خشک شدن درخت می گردند .

برای نجات درخت از مرگ حتمی کافی است دو سر شاخه جوان را در بالا و زیر خم حاصله از دندان جانور به طوری که بعداً شرح خواهیم داد پیوند کنند .

 

اول ، ریشه ها را هرس کنید

روند پیوند یک درخت در واقع چندین ماه قبل از جابجایی واقعی با هرس ریشه های آن آغاز می شود .

این عمل رشد ریشه های جدید فیدر (که آب و مواد مغذی را جذب می کنند) نزدیکتر به پایه درخت را تشویق می کند تا به درخت کمک کند تا بهتر با مکان جدید خود سازگار شود.

اگر می خواهید درختی را در پاییز پیوند بزنید ; بهار قبلی را هرس کنید . اگر می خواهید درختی را در بهار پیوند بزنید ; پاییز قبلی را هرس کنید.

 

مرحله ۱

برای تهیه صحیح درخت برای هرس ; روز قبل آن را به خوبی آبیاری کنید ; آبیاری کمک می کند خاک به ریشه بچسبد و خاک مرطوب راحت تر قابل کاوش است .

 

مرحله ۲

محاسبه کنید که چه مقدار از گلدان ریشه ; خوشه ریشه در پایه درخت شما ; هرس می کنید . به عنوان یک قاعده کلی ; گلوله ریشه باید به ازای هر اینچ ضخامت دریچه عقب; تقری ; باً یک فوت قطر داشته باشد.

بنابراین ; اگر  عقب دو اینچ باشد ; هدف شما این است که گلدان ریشه را به قطر دو فوت هرس کنید .

 

توجه :

اگر تنه درخت شما بیش از سه اینچ قطر داشته باشد ; گلوله ریشه آن برای انجام یک کار محوطه سازی بسیار سنگین و شکننده است .

در عوض ، با یک متخصص تماس بگیرید تا از پیوند این درخت بزرگتر دیدن کند .

 

مرحله ۳

یک سنگر (حدود دو فوت عمق و حداقل یک فوت عرض) را با یک گلدان صاف در اطراف گلدان ریشه ببرید .

اطمینان حاصل کنید که ریشه های موجود را که از این محیط دورتر هستند با استفاده از لبه تیز بیل برش دهید .

 

مرحله ۴

با استفاده از خاک مرتفع ; سنگر را دوباره پر کنید و زیر زمین را با احتیاط قرار دهید .

هنگامی که در دو فصل حرکت می کنید ; باید ریشه های تغذیه کننده جدید نزدیک تر به تنه درخت پیدا کنید و یک سیستم ریشه ای قوی ایجاد کنید .

 

سپس درخت را پیوند کنید .

پس از هرس ریشه ها ; صاحبان خانه باید چندین ماه به درخت فرصت دهند تا سیستم ریشه جدیدی ایجاد کند .

اطمینان حاصل کنید که درخت قبل از برداشتن آن از زمین سالم است ; زیرا یک گیاه بیمار یا آسیب دیده احتمالاً از جابجایی زنده نمی ماند.

 

 

اگر درخت شکوفا نیست (چه به دلیل بیماری و چه به دلیل مسائل زیست محیطی) ; ممکن است لازم باشد تا زمانی که دوباره سالم شود ; آن را نگه دارید.

همچنین ; به عنوان یک معیار ایمن دیگر ; اطمینان حاصل کنید که در طول پروژه در نزدیکی خطوط برق زیرزمینی حفاری نمی کنید .

 

 

درباره پیوند زدن درخت ها

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *