مقالات

انوع علف های هرز

علف های هرز

علف های هرز به گروهی از گیاهان گفته می شود که به طور ناخواسته در اطراف گیاهان رشد می کنند و بر کیفیت محصولات اثر می گذارند به عبارت دیگر علف های هرز رشد گیاهان را متوقف می کنند و خساراتی را برای کشاورزان به وجود می آورند.

انواع علف های هرزانواع علف هرز

علف های هرز یک ساله

علف هایی هستند که در مدت یک سال و یا کمتر از آن رشد خود را تکمیل و تولید مثل می کنند و می میرند.

۱. شقایق (خشخاش) : گیاهی است که توسط بذر تکثیر می یابد. ساقه آن در پایین کرکدار، که با استفاده از علف کش توفوردی و سم پاشی در مرحله ۴ تا ۶ برگی می توان کنترل کرد.

۲. گل گندم ( گوگ ککله) : گیاهی است که توسط بذر تکثیر می بابد و ساقه این گیاه دارای انشعابات، و به صورت کرکدار و تار عنکبوتی می باشد. این گیاه در مزارع گندم رشد می کند و با استفاده از علف کش های توفوردی و گرانستار می توان رشد این گیاه را کنترل کرد.

۳. فرفیون (سوتی جه) : این علف هرز توسط بذر تکثبر می بابد و بوته این گیاه بدون کرک است. این گیاه بیشتر در مزارع دیم دیده می شود. در صورتی که ساقه این علف شکسته شود ماده ای سمی تولید می کند که با استفاده از علف کش توفوردی می توان کنترل کرد.

۴. خاکشیر ( شوورن) : این علف هرز  توسط بذر تکثیر می شود و در نقاط سردسیری قدرت تکثیرش افزایش می یابد. این گیاه دارای بوته های کرکدار و علفی با گلهای زرد رنگ می باشد که با استفاده از علف کش های توفوردی و یا گرانستار می توان این گیاه را به خوبی کنترل کرد.

۵. شیر پنیر ( بی تی راخ) : این علف خزنده بوده وتوسط بذر تکثیر می یابد این گیاه مزارع گندم را مورد حمله قرار می دهد به این صورت که از بوته های گندم بالا رفته و باعث خوابیدگی گندم می شود.

علف کش توفوردی بر روی این گیاه کم تاثیر بوده ولی گرانستار آن را به خوبی کنترل می نماید.

۶. بابونه ( بابانک ) : این علف هرز در فصل بهار رشد می کند و دارای گلهای سفید با ساقه ایستاده است که در بالا منشعب شده و دارای کرک های پراکنده می باشد و توسط بذر تکثیر می یابد. این گیاه به راحتی با استفاده از  سموم توفوردی و گرانستار و سم پاشی از بین می رود.

علف های هرز چند ساله

علف هایی هستند که بیش از دو یا سه سال زندگی می کنند

۱. تلخه ( آجی ککله) : این گیاه در فصل پاییز رشد می کند و دارای بوته ای کرکدار به رنگ سبز مات و گلهای بنفش است که توسط بذر تکثیر می باید.

کنترل شیمیایی آن مشکل بوده و به وسیله جمع آوری ریزوم ها از سطح مزرعه می توان کنترل کرد.

۲. قیاق ( قمیش) : این گیاه دارای خوشه های منشعب بزرگ به رنگ قرمز است و ارتفاع آن از گندم بلندتر است. این گیاه از طریق ریشه های خزنده زیر زمینی تکثیر می شود و دارای ترشحات سمی در ناحیه ریشه می باشد. که از این طریق به محصول خسارت وارد می کند.

کنترل این گیاه در مزرعه گندم توسط سموم نازک برگ کش مشکل و یا غیر ممکن است. برای کنترل آن در زمان آیش علاوه بر شخم عمیق و جمع آوری ریشه ها در مراحل اولیه سبز شدن نیز از سموم علف کش عمومی مانند رانداپ یا پاراکوات استفاده کنید و لی اصلی ترین راه مبارزه با این علف هرز زهکشی مزرعه و از بین بردن شوری خاک است.

۳.  خارشتر ( دوه تیکانی) : این گیاه در فصل بهار رشد می کند و دارای بوته ای نیمه چوبی است. کنترل این گیاه با استفاده از سمومی مانند توفوردی مشکل بوده و بیشتر توسط عملیات زراعی مانند آیش گذاری مزرعه و شخم عمیق کنترل می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *